Καλώς ήλθατε στην σελίδα  του δικηγορικού γραφείου Κονομόδη & Συνεργατών

  Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του γραφείου μας, μέσα από την οποία έχετε την ευκαιρία αφ΄ ενός να γνωρίσετε καλύτερα εμάς και τις υπηρεσίες μας, αφ΄ετέρου δε, να ενημερωθείτε για νομικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά σας.

  Το δικηγορικό γραφείο  Κονομόδη λειτουργεί από το έτος 1978, έχοντας διεκπεραιώσει μέχρι σήμερα χιλιάδες υποθέσεων αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαίου.

  Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες τόσον σε επίπεδο εξωδικαστικό- προληπτική συμβουλευτική δικηγορία (παροχή νομικών συμβουλών- προσπάθεια προδικαστικού συμβιβασμού με την αντίθετη πλευρά), όσο και σε επίπεδο συνδρομής κατά τη διεξαγωγή δικαστικών αγώνων.

  Δρούμε πάντοτε στα πλαίσια των βασικών αρχών μας, δηλαδή με σεβασμό στον εντολέα μας, με τον οποίο μας συνδέει πάντοτε σχέση αμφίδρομης εμπιστοσύνης, αλλά και στο θεσμό της δικαιοσύνης που υπηρετούμε με συνέπεια και αφοσίωση.

  Ασχολούμαστε με υποθέσεις αστικού δικαίου (συμβάσεις, εμπράγματο δίκαιο και δίκαιο της ιδιοκτησίας, κληρονομικό, κτηματολόγιο κ.λπ.), ποινικού δικαίου (παράσταση σε πάσης φύσεως ποινικά δικαστήρια), καθώς και διοικητικού δικαίου (παράσταση σε πάσης φύσεως διοικητικά δικαστήρια), όπως αυτές εξειδικεύονται στον αντίστοιχο τόπο της ιστοσελίδας μας.

  Μεγάλος όγκος των εργασιών μας περιλαμβάνει τις υποθέσεις που αφορούν το τραπεζικό δίκαιο και το δίκαιο του καταναλωτή, ιδίως μέσω των ρυθμίσεων και διαγραφών χρεών των ιδιωτών προς τα πιστωτικά ιδρύματα με δικαστικές αποφάσεις ("ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ"), τραπεζικές ρυθμίσεις ενήμερων δανείων βάσει του νόμου 4161/2013, καθώς και διεκπεραίωση κάθε είδους συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Προσωρινές Διαταγές  του Γραφείου  μας (Ενδεικτικά)