Καλώς ήλθατε στην σελίδα  του δικηγορικού γραφείου Κονομόδη & Συνεργατών


  (ΒΛ. ΟΡΘΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ  ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ)

  Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του  δικηγορικού γραφείου της Έλενας  Κονομόδη  και Συνεργατών, μέσα από την οποία έχετε την ευκαιρία αφ΄ ενός να γνωρίσετε καλύτερα εμάς και τις υπηρεσίες μας, αφ΄ετέρου δε, να ενημερωθείτε για νομικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά σας.

  Το δικηγορικό μας γραφείο  λειτουργεί από το έτος 2010,  έχοντας διεκπεραιώσει μέχρι σήμερα σε όλη την Επικράτεια, κυρίως δε την Αθήνα και την Κορινθία,  περισσότερες  από  τρεις  χιλιάδες υποθέσεις  αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαίου, με  έμφαση  στο  χρηματοοικονομικό, το τραπεζικό, το εταιρικό  και το   δίκαιο της  υπερχρέωσης  νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

  Βρίσκεται  σε  συνεργασία  με  το  δικηγορικό  γραφείο  Δημ. Κονομόδη  και Συνεργατών  που ίδρυθηκε  το  1979 στην Κόρινθο και  πρωταγωνιστεί μέχρι σήμερα στο πεδίο της  γενικής  δικηγορίας.

  Παρέχουμε  νομικές υπηρεσίες τόσον σε επίπεδο εξωδικαστικό- προληπτική συμβουλευτική δικηγορία (παροχή νομικών συμβουλών- προσπάθεια προδικαστικού συμβιβασμού με την αντίθετη πλευρά), όσο και σε επίπεδο συνδρομής κατά τη διεξαγωγή δικαστικών αγώνων.

  Δρούμε πάντοτε στα πλαίσια των βασικών αρχών μας, δηλαδή με σεβασμό στον εντολέα μας, με τον οποίο μας συνδέει πάντοτε σχέση αμφίδρομης εμπιστοσύνης, αλλά και στο θεσμό της δικαιοσύνης που υπηρετούμε με συνέπεια και αφοσίωση.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Προσωρινές Διαταγές  του Γραφείου  μας (Ενδεικτικά)